Branchenspiegel • WASSER & ABWASSER

Branchenspiegel

Anlagentechnik

Aerzen
Aer­ze­ner Maschi­nen­fa­brik GmbH
Reher­weg 28
D-31855 Aer­zen

Tel.: +49 5154 81-0
Fax: +49 5154 81-9191

info@aerzener.de
www.aerzen.com

Zum Fir­men­por­trait

Dichtungstechnik

GFD
GFD – Gesell­schaft für Dich­tungs­tech­nik mbH
Hof­wie­sen­str. 7
D-74336 Bra­cken­heim

Tel.: +49 7135 95 11-0
Fax: +49 7135 95 11-11

info@seals.de
www.seals.de

Dichtungstechnik

Meweo
Meweo GmbH
Am Tau­ben­baum 12
D-61231 Bad Nau­heim

Tel.: +49 6032 86 794-0
Fax: +49 6032 86 794-20

info@meweo.de
www.meweo.de

Ex-Schutz/Anlagensicherheit

Denios
Deni­os AG
Deh­mer Stra­ße 58-66
D-32549 Bad Oeyn­hau­sen

Tel.: +49 5731 753-0
Fax: +49 5731 753-199

info@denios.de
www.denios.de

Filtration

Cut Membrane Technology
CUT Mem­bra­ne Tech­no­lo­gy GmbH
Part of the Bür­kert Group

Feld­hei­der Str. 42
D-40699 Erkrath/Düsseldorf

Tel.: +49 2104 17 632-0
Fax: +49 2104 17 632-22

filtration@burkert.com
www.ww-treatment.de

Zum Fir­men­por­trait

Messen - Regeln - Analyse

Tintometer - Lovibond
Tin­to­me­ter GmbH
Lovi­bond® Water Tes­ting
Schle­ef­stra­ße 8-12
D-44287 Dort­mund

Tel.: +49 231 94 510-0
Fax: +49 231 94 510-30

verkauf@tintometer.de
www.lovibond.com

Zum Fir­men­por­trait

Messtechnik

Michell
Michell Instru­ments GmbH
Max-Planck-Str. 14
D-61381 Fried­richs­dorf

Tel.: +49 6172 59 17-0
Fax: +49 6172 59 17-99

de.info@michell.com
www.michell.com

Prozessautomation

Turck
Hans Turck GmbH & Co. KG
Witz­le­benstra­ße 7
D-45472 Mül­heim an der Ruhr

Tel. +49 208 49 52 - 0
Fax +49 208 49 52 - 264

more@turck.com
www.turck.com

Steuerungssysteme

Bar
bar pneu­ma­ti­sche Steue­rungs­sys­te­me GmbH
Auf der Hohl 1
D-53547 Dat­ten­berg

Tel.: +49 2644 96 07-0
Fax: +49 2644 96 07-35

bar-info@wattswater.com
www.bar-gmbh.de

Trennverfahren

Flottweg
Flott­weg SE
Indus­trie­stra­ße 6-8
D-84137 Vils­bi­burg

Tel.: +49 8741 301-0
Fax: +49 8741 301-300

mail@flottweg.com
www.flottweg.de

Vakuumtechnik

Busch
Dr.-Ing. K. Busch GmbH
Schau­ins­land­stras­se 1
D-79689 Maul­burg

Tel.: +49 7622 681-0
Fax: +49 7622 5484

info@busch.de
www.busch.de

Wasseraufbereitung

Weidner
Weid­ner Was­ser­tech­nik GmbH
Glück­auf-Ring 35-37
D-45699 Her­ten

Tel.: +49 2366 1809-0
Fax: +49 2366 1809-29

info@wasserchemie.de
www.wasserchemie.de